image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Sáng ngày 01/02/2024 UBND XÃ BÁT TRANG TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TIẾP XÚC CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO XÃ
Lượt xem: 3
Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và tiếp xúc các đồng chí nguyên lãnh đạo xã
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới