image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”
Lượt xem: 16
(Haiphong.gov.vn) - Chiều 14/11, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Đào Đoan Hùng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng đoàn làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Cùng dự có đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.
Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc làm việc.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, gắn với việc thực hiện dân chủ và dân vận chính quyền; theo đó, luôn giữ quan điểm lấy “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong việc tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài việc xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức là “công bộc của dân” thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng chính là gốc, là trung tâm, là nguồn lực chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc làm việc.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố thể chế hóa đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành ủy về thực hiện dân chủ thành các Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị, Quyết định cụ thể để triển khai thực hiện công tác dân chủ ở cấp xã và trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc làm việc, Sở Nội vụ đề nghị Trung ương sớm ban hành Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về dân chủ ở cơ sở cho các nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Luật hằng năm; hướng dẫn các địa phương các nội dung cơ bản để quyết của HĐND các cấp về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Anh-tin-bai

Đồng chí Đào Đoan Hùng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến, Đoàn khảo sát ghi nhận Sở Nội vụ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hành dân chủ; phát huy tốt vai trò tham mưu với thành phố các giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước các cấp cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn bó mật thiết với nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.


 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới