image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
Lượt xem: 13
Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”
(Haiphong.gov.vn) - Chiều 27/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy tại nhà trường.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung cơ bản của tác phẩm như: Một số vấn đề lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quan điểm, phương châm chỉ đạo; phạm vi, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực. Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Và vận dụng trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố Hải Phòng và trong nghiên cứu giảng dạy ở Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay.

Anh-tin-bai

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu thảo luận, trao đổi về những giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu và những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, thảo luận, trao đổi về những giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam trong 10 năm gần đây (2012-2022) được thể hiện trong cuốn sách; từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác của mình cũng như thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước nói chung, của thành phố Hải Phòng nói riêng./.

Phương Mai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới