image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tập trung xử lý đối với lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, nhất là trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
Lượt xem: 14
(Haiphong.gov.vn) – Công an thành phố vừa có Văn bản yêu cầu Phòng PC08 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an các quận, huyện chủ động cung cấp, tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông; chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, TTATGT cho các Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một trên tuyến, địa bàn phụ trách.
Anh-tin-bai

Giao phòng PC08 chủ trì (xây dựng văn bản cụ thể) phối hợp, hướng dẫn Công an các quận, huyện tăng cường thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác trọng tâm ngay tại các nhà trường; thông qua các cấp, ngành, đoàn thể để truyền tải thông tin đến phụ huynh. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm (nhất là trẻ em) khi tham gia giao thông. Có biện pháp, nội dung cụ thể, hiệu quả trong thực hiện kiểm tra, tập trung xử lý đối với lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm (nhất là trẻ em) khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn thành phố. Trong đó chú ý xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người lớn chở trẻ em trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Cùng với đó chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo tạo được hiệu quả truyền thông rộng rãi và thiết thực.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới