image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023
Lượt xem: 16
Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2023 UBND xã Bát Trang tổ chức chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện An Lão khóa VI, nhiệm 2021 - 2025
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới