image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
XÃ BÁT TRANG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Lượt xem: 15
Thực hiện chủ trương chuyển đổi số, thời gian qua, UBND xã  cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương, các thôn trong toàn xã đã vào cuộc tích cực thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ngày càng nhiều người dân thay đổi thói quen, lựa chọn xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua sắm; thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua các ứng dụng thanh toán điện tử. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; mở rộng không gian, rút ngắn thời gian, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

UBND xã đã bố trí cán bộ trực tại bộ phận Một cửa cùng với Đoàn thanh niên xã hướng dẫn người dân tạo tài khoản, cách thức thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, UBND xã bố trí cử cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn tại phận Một cửa tham gia các lớp tập huấn về thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, qua các cuộc họp giao ban, Trang thông tin điện tử của xã và mạng internet về hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại, từ đó thay đổi thói quen sử dụng.

          Đến nay, theo thống kê, tỷ lệ thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của xã đạt 22%. UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao 30% trở lên về tỷ lệ  thanh toán trực tuyến trong tháng 11/2023./

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới