image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số
Lượt xem: 18
(Haiphong.gov.vn) – Chiều 3/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo Xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số. Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết: nhằm cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về việc Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023, trong đó nhiệm vụ “Xây dựng bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số” là cần thiết và phù hợp xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu.

Bộ tiêu chí về văn hóa số của người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trên môi trường số, sẽ từng bước xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên môi trường số, góp phần giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người Hải Phòng trên môi trường số. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển lành mạnh môi trường số thành phố Hải Phòng, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử, phù hợp chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Bộ tiêu chí cũng chính là công cụ, thước đo đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa tại địa phương.

Anh-tin-bai

Tại Hội thảo, nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng Bộ tiêu chí đã thông tin về các nội dung nhằm định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia môi trường số như: văn minh tinh thần trong không gian mạng của xã hội văn minh; xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa số của Người Hải Phòng văn minh, lịch sự trên môi trường số nhìn từ một số giải pháp truyền thông; Bộ tiêu chí “Văn hóa số Hải Phòng” hệ giá trị mở rộng bảo vệ những nét riêng của người Hải Phòng.

Hồng Nhung

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới